Znajdź na stronie

Kiedy
Gdzie
Miasto
Transport
Kategorie
Promocja, last minute
Udogodnienia
Cena minimalna
Cena maksymalna

Zanim zarezerwujesz

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej

 

 • INFORMACJE OGÓLNE

Wszystkim naszym Klientom polecamy ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej (rezygnacji z imprezy turystycznej), szczególnie w przypadku, gdy rezerwowany termin wyjazdy jest odległy.

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Klienta przed finansowymi skutkami rezygnacji w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży.

Ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej gwarantuje zwrot 100 % ewentualnych kosztów związanych z rezygnacją z imprezy zakupionej w biurze podróży.

 

 • ZAKRES UBEZPIECZENIA

  • Nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich
  • Komplikacje związane z ciążą (do 32 tygodnia) ubezpieczonej, współuczestniczki podróży lub osób im bliskich
  • Wyznaczenie daty porodu ubezpieczonej lub współuczestniczce podróży na czas podróży, jeżeli data ta nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży
  • Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
  • Śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, w tym w wyniku choroby przewlekłej
  • Szkody w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstałe w wyniku zdarzeń losowych bądź kradzieży z włamaniem
  • Utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
  • Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży
  • Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędnych w podróży
  • Szkoda rzeczowa poniesiona w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
  • Kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
  • Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym
  • Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu
  • Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego
  • Szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
  • Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium

 

 • WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w czasie:

 • w dowolnym terminie od zakupu podróży pod warunkiem, że do rozpoczęcia podróży zostało więcej niż 30 dni
 • w ciągu 3 dni następujących po dniu zakupu podróży, gdy do rozpoczęcia podróży zostało 30 dni lub mniej (ale nie mniej niż 7)


Dokumentem niezbędnym do zawarcia umowy ubezpieczenia jest oryginał umowy uczestnictwa Ubezpieczonego w imprezie turystycznej lub potwierdzenie dokonanej rezerwacji i opłacenia łącznego kosztu imprezy turystycznej, bądź bilet lotniczy, autokarowy, promowy.

 

 • KOSZT UBEZPIECZENIA

koszt rezygnacji z imprezy turystycznej - zwrot 100% to 2,65% wartości imprezy

 

 • DOKUMENTY INFORMACYJNE (do pobrania, do przeczytania, do wydruku)
  • Ogólne warunki ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa SA - przeczytaj/pobierz
  • Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - koszty rezygnacji - przeczytaj/pobierz
  • Karta informacyjna RODO TU Europa SA - przeczytaj

 

 

« wróć

Biuro Podróży WATRA TRAVEL, 20-016, ul. Narutowicza 30 tel. +48 81 743 76 56, +48 22 389 76 56, tel. kom. +48 726 06 56 66 fax. +48 81 743 77 75,

design & engine: adm-media.pl